Vår hörsel är otroligt vigtig

Hörsel

Ordet ”hörselskadad” är egentligen ett samlingsnamn för flera olika diagnoser och det man kanske framförallt tänker på är hörselnedsättning, tinnitus, Menieres sjukdom eller ljudöverkänslighet. Hörselnedsättning kan drabba alla människor, alla åldrar och människor från alla delar av samhället.

Hur vi upplever och hanterar en hörselskada beror till stor del på när i livet den uppstår och hur den utvecklas. Om man är hörselskadad sedan barndomen eller födseln så kommer detta med stor sannolikhet att prägla uppväxten och utvecklingen. Man gör oftast ett hörseltest på nyfödda bebisar för att kontrollera hörseln direkt. Om man växer upp med bra stöd eller kanske till och med i en familj där det finns andra hörselskadade, så finns det ofta en hög grad av kompetens när det gäller att lösa kommunikationen i vardagen. Barnen får lättare att känna sig trygga i sin identitet. Om man däremot inte får rätt stöd kommer det troligtvis att visa sig i studier, arbete, sociala kontakter och även i ens egen självuppfattning. När det gäller barn så gör man även ett hörseltest i årskurs 1 för att kontrollera hörseln ännu en gång. Efter det så är det helt upp till föräldrarna att vara uppmärksam på förändringar.

De flesta som förlorar eller får nedsatt hörsel får det som vuxna och hörselskadan innebär då en förlust av något som man tidigare haft. Ibland förlorar man hörseln mycket snabbt och det kan bli ett stort trauma för den det drabbar. Andra upplever en mer smygande förändring.

Det är väldigt svårt att föreställa sig hur någon annan hör. Det är därför nästan omöjligt att förklara för en person med hörselnedsättning hur det ska låta i verkligheten. Det är först när man får sin hörapparat (om det är behandlingssätten som man har valt) som en till synes helt ny värld av ljud öppnar upp sig. Hörselnedsättning är den vanligaste hörselskadan och ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige har någon grad av hörselnedsättning. Närmare en halv miljon av dessa använder hörapparat, ofta på båda öronen.

Det är otroligt viktigt att få rätt hjälpmedel och därför rekommenderas det alltid starkt att man gör ett hörseltest hos en audionom. Hos audionomen får du sedan tips och råd om vad som passar just dig. Kanske är det hörapparat, kanske inte. Det finns enormt många lösningar på marknaden idag och vad som passar just dig beror i stor utsträckning på vad just du tycker är viktigt och ditt sociala sammanhang. Det finns allt från Bluetooth-lösningar till en mer traditionell hörapparat. Se till att du läser på innan ditt möte med audionomen, så att ni tillsammans kan komma fram till en bra lösning.

Om du tydligt upplever att du har fått nedsatt hörsel eller upplever störande, brusande ljud så är det i första hand din läkare som du ska kontakta. Nedsatt hörsel behöver inte leda till att du måste använda hörapparat, utan det kan helt enkelt vara en vaxpropp som har bildats i hörselgången. Om detta är fallet så hjälper de dig direkt på vårdcentralen och något hörseltest kommer inta att bli aktuellt. Dock kommer du att höra otroligt mycket bättre efter att vaxproppen är borta, så skjut inte upp besöket onödigt länge. Vår hörsel är så otroligt viktig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *